Αρχική Σελίδα

Κοινοτική Ανοικοδόμηση, Κοινωνική Ένταξη, Εργασία

Φόρουμ Συριακής και Ελληνικής Νεολαίας – ένα διεθνές κίνημα ακτιβισμού στην Αθήνα, Ελλάδα. Εργαζόμαστε με σκοπό την υποστήριξη της κοινοτικής ανοικοδόμησης, την διασύνδεση με εργασιακές ευκαιρίες και την συνεισφορά και συμμετοχή στην έρευνα και την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Έχουμε εδραιωθεί από το 2018 ως ζωτικό πόρο για τους Σύριους στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, και δουλεύουμε αλληλέγγυα και συνεργατικά με άλλες οργανώσεις, φορείς, και κοινότητες μεταναστών και μειονοτήτων, με στόχο να ενταχθούμε ως ενεργοί πολίτες στην Ελληνική κοινωνία.